Ilmastointijärjestelmän puhdistus ja säätö

Ilmastointijärjestelmän puhdistus

Ilmanvaihdon ja sisäilman laadun kannalta on tärkeää, että ilmanvaihtolaitteet toimivat oikein ja ovat puhtaita, tällä on myös suuri merkitys hyvän energiatalouden kannalta.

Likaiset ja huonosti toimivat ilmanvaihtolaitteet on siis monesta syystä pidettävä puhtaana ja kunnossa.

PuhdasilmaPro puhdistaa, huoltaa, säätää ja tarvittaessa desinfioi ilmanvaihtokanavat ja ilmanvaihtokoneet. Kiinnitämme
erityistä huomiota hyvään hygieniaan ja hygienisiin työtapoihin.

PuhdasilmaPro alipaineistaa AINA erikseen poistoilmakanavan, tuloilmakanavan, jäteilmakanavan ja raitisilmakanavan,
Näin varmistetaan ettei homeitiöt ja muut mikrobit pääse kulkeutumaan eri kanavistojen välillä osiin ja saastuttaa niitä.
Ts. pölyisestä poistoilmakanavasta mahdolliset homeitiöt eivät pääse kulkeutumaan raitisilmakanavaan.

Ilmamäärien mittaus ja venttiilien säätö

Oikein toimivan ilmanvaihdon kannalta on tärkeää, että ilmamäärät mitataan ja venttiilit säädetään. Ilmanvaihtojärjestelmän tulee aina olla jonkin verran alipaineine, jotta kosteus poistuu poistoilmanvaihtojärjestelmän kautta. Mikäli ilmanvaihtojärjestelmä on ylipaineinen voi kosteus pitkällä aikajänteellä kerääntyä rakenteisiin ja aiheuttaa homekasvustoja. Liiallinen alipaine taas saattaa “repiä” korvausilmaa rakenteista ja maaperästä, tästä seurauksena Ilman mukana saattaa tulla haitallisia mikrobeja ja häiritseviä hajuja.

Meillä on reilusti yli 10 000 huoneiston kokemus ilmamäärien mittauksesta ja venttiilien säädöstä.

Suodattimien vaihto

Suodattimien oikein suoritetulla vaihdolla on tärkeä merkitys hyvään sisäilmaan,
PuhdasilmaPro suodattimien vaihto:

  1. Varmistetaan, että ilmastointikoneen puhallinmoottorit ovat täysin pysähtyneet ennen vanhojen likaisten suodattimien poistoa. Pyörivä puhallinmoottori saattaa “imaista” likaisista suodattimista “pölisevän” pölyn suoraan ilmastointikanaviin. Kun ilmastointikone käynnistetään suodattimien vaihdon jälkeen puhaltaa se irronneen pölyn huoneistoon.
  2. Varmistetaan, että uudet asennettavat suodattimet ovat oikean kokoisia, ehjät ja sovittua suodatinluokkaa
  3. Suodattimet asennetaan huolellisesti paikoilleen, varmistaen ettei tapahdu ns. ohivuotoa
  4. Ilmastointikoneelle tehdään visuaalinen tarkastus, jossa tarkastetaan koneen kunto, toimivuus ja puhtaus. Samalla tarkistetaan myös puhallinmoottoreiden laakereiden kunto.
  5. Kaikista vioista ja poikkeamista raportoidaan välittömästi tilaajalle.

Ilmastointikanavien desinfiointi

Joissakin tapauksissa on perusteltua desinfioida ilmastointikanava. Desinfiointi suoritetaan erityisellä laitteella, jolla desinfiointiaine sumutetaan aerosolina ilmastointikanavaan. Desinfiointiaineena käytetään 70 % etanolia tai 0,2 % peretika-vetyperoksidi liuosta. Ilmastointikanavat tulee aina puhdistaa ennen desinfiointia.

TyöHinta €/huoneisto/tila
Tulo-poisto ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö (< 200m2)200 – 600
Koneellisen poistoilmanvaihto- järjestelmän puhdistus ja säätö100 – 300
Painovoimaisen poistoilmanvaihto- järjestelmän puhdistus100 -200
Ilmamäärien mittaus100 – 200
Ilmanvaihtokanavien desinfiointi50 – 100
Rasvakanavien puhdistus (hinta alkaen)200

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä ja jätä tarjouspyyntö tai soita numeroon: 040 728 4705

PuhdasilmaPro -parempaa sisäilmaa